Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи ЗАПОВЕД № РД-0029 от 14.01.2013г.

ЗАПОВЕД № РД-0029 от 14.01.2013г.

tundja-header

З А П О В Е Д

№ РД-0029

гр. Ямбол, 14.01.2013г.

Общински път „JAM 3050 /граница община Стралджа-Сламино-Каравелово/” е  в лошо експлоатационно състояние, с множество неравности и деформации. Движението е затруднено особено при зимни условия. Почистването е невъзможно поради опасност от авариране на почистващата техника в следствие на деформации на настилката. При обществено ползване на пътя възниква опасност за сигурността на движението. С оглед на изложеното, на основание чл.9, ал.3 от Закона за пътищата

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

            Въвеждам временна забрана за обществено ползване на общински път „JAM 3050 /граница община Стралджа-Сламино-Каравелово/” в участъка от км 5+000 до км 8+600  за периода от 15.01.2013 г. до 30.04.2013 г.  .

            Във връзка с изпълнение на заповедта, участъка от общинския път да се сигнализира със съответните знаци

            Изпълнението на заповедта възлагам на Андон Кръстев – секретар на община „Тунджа.

            За настоящата заповед да бъдат уведомени заинтересованите лица по подходящ начин.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на община “Тунджа”


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario