Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи ЗАПОВЕД № РД-0295 от 14.03.2013 г.

ЗАПОВЕД № РД-0295 от 14.03.2013 г.

tundja-header

ЗАПОВЕД
№ РД-0295
гр. Ямбол 14.03.2013 г.

Постъпило е заявление вх.№ 94 00 –841/12.03.2013 г. от Димитър Господинов Султанов и Янко Колев Динев от с. Генерал Инзово, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ (План за регулация и застрояване) на поземлени имоти №№ 256006 и 256007 в Стопански двор, з-ще с. Генерал Инзово. Във връзка с това и предложение на главния архитект на община "Тунджа"-Ямбол, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Изработване на проект за Подробен устройствен план – ПРЗ (План за регулация и застрояване) на поземлени имоти №№ 256006 и 256007 в Стопански двор, з-ще с. Генерал Инзово, област Ямбол.

При изработването на ПУП да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба № 01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Кмет на община "Тунджа"


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario