Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи ЗАПОВЕД № РД-0579 от 10.06.2014 г.

ЗАПОВЕД № РД-0579 от 10.06.2014 г.

tundja-header
ЗАПОВЕД

№ РД-0579

гр. Ямбол 10.06.2014 г.

Постъпило е заявление с вх.№ 94 00 – 1807/06.06.2014 г. от Юлия Байчева Байчева от гр. София  по  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване /  с цел обединяване и смяна на предназначението от жилищно строителство в производство на екобрикети и фуражни брикети  на УПИ IV-170, V-170 и УПИ VІ-170 в кв.48 по ПУП на с.Симеоново. Във връзка с това  и положително становище на главния архитект на община „Тунджа”-Ямбол, на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ 

РАЗРЕШАВАМ:

            Изработване  на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ (План за регулация и застрояване ) на УПИ IV-170, V-170 и VІ-170 в кв.48 по ПУП на с. Симеоново, област Ямбол.

 При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания: Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община „Тунджа”
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario