Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи ЗАПОВЕД № РД-0580 от 10.06.2014 г.

ЗАПОВЕД № РД-0580 от 10.06.2014 г.

tundja-header
ЗАПОВЕД

№ РД-0580

гр. Ямбол 10.06.2014 г.

Постъпило е заявление с  вх.№ 94 00 – 1805/06.06.2014 г. от Дойка Накова Байчева от гр.Ямбол, ул. “Дъбилино” № 3  по  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ   за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване /  с цел смяна на предназначението от жилищно строителство  за къща за гости   на УПИ  IІ-194 в кв.34 по ПУП на с.Симеоново. Във връзка с това и положително становище на главния архитект на община “Тунджа”-Ямбол, на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ 

РАЗРЕШАВАМ:

            Изработване  на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ (План за регулация и застрояване ) на УПИ IІ-194 в кв.34 по ПУП на с.Симеоново, област Ямбол.

 При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания: Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ  с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община “Тунджа”
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario