Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи ЗАПОВЕД № РД-1243 от 30.10.2012г.

ЗАПОВЕД № РД-1243 от 30.10.2012г.

tundja-header
ЗАПОВЕД

№РД-1243

гр. Ямбол 30.10.2012г.

Постъпило е заявление от „БТК” АД гр.София, ЕИК 831642181, с вх.№5300-1554/20.09.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това, че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа”, на основание чл. 124, ал. З и ал.7 от ЗУТ

НАРЕЖДАМ:

Одобрявам задание за проектиране на ПУП- План за регулация и застрояване на поземлен имот № 000229 по КВС на землище с.Ботево, област Ямбол.

Разрешавам на „БТК” АД гр. София, да възложи изработването на Подробен устройствен план – ПУП- План за регулация и застрояване на поземлен имот № 000229 по КВС на землище с.Ботево, област Ямбол.

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община „Тунджа”


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario