Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи ЗАПОВЕД № РД-1244 от 30.10.2012 г.

ЗАПОВЕД № РД-1244 от 30.10.2012 г.

tundja-header
ЗАПОВЕД 

№  РД- 1244       

гр. Ямбол   30.10.2012 г.

         Във връзка с постъпило заявление от  „БТК” АД гр.София ЕИК 831642181 , представлявана от Бернар Москени  с вх.№5300-1555/ от 20.09.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план-ПЗ, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това,  че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа” както и на основание чл. 124, ал.З и ал.7 от ЗУТ :

НАРЕЖДАМ:

     Одобрявам задание за проектиране на ПУП-План за застрояване на поземлен имот  № 013065  по КВС на землище на с.Тенево, обл.Ямбол.

            Разрешавам на  „ БТК” АД гр.София ЕИК 831642181,   да възложи изработването на Подробен устройствен план-План за  застрояване при условията на чл.124, ал.3 от ЗУТ за поземлен имот  №031065 по КВС на землище с.Тенево, обл.Ямбол.                                                                                                          

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на нар. 01/8 на МРРБ  с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община „Тунджа”


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario