Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи ЗАПОВЕД № РД 1328 от 23.11.2012 г.

ЗАПОВЕД № РД 1328 от 23.11.2012 г.

tundja-header

ЗАПОВЕД

№ РД - 1328

гр. Ямбол, 23.11.2012 г.

ОТНОСНО: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА

ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

 

 

         Във връзка с постъпило заявление от Христо Димитров Христов от  с. Кабиле, обл. Ямбол, с вх.№9400-4106/23.11.2012г. за възлагане изработване на подробен устройствен план, имайки предвид, че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа”, на основание чл. 124, ал.З и ал.7 от ЗУТ

НАРЕЖДАМ:

         Одобрявам задание за проектиране на ПУП-План за регулация и застрояване на поземлен имот № 036009, в „Стопански двор”, в землището на с. Кабиле, обл. Ямбол.

          Разрешавам на Христо Димитров Христов като възложител, изработването на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, в обхвата  на поземлен  имот №036009, в „Стопански двор”, в землището на с. Кабиле, обл.Ямбол.

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания: Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на нар. 01/8 на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ / п/

Кмет на община „Тунджа”

 


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario