Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи ЗАПОВЕД № РД 1351 от 30.11.2012 г.

ЗАПОВЕД № РД 1351 от 30.11.2012 г.

tundja-header

З А П О В Е Д

 

№ РД 1351

 

гр.Ямбол, 30.11.2012 г.

 

Във връзка с произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г., на основание чл.7, ал.4, от ЗПУГДВМС и чл.71, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс

 

О Б Р А З У В А М:

 

На територията на Община “Тунджа” – гр. Ямбол 51 избирателни секции в населените места, както следва:

Секция№

Населено място

Адрес

1

2

3

001

с.Асеново

Кметство

002

с.Безмер

Младежки дом

003

с.Безмер

Кметство

004

с.Ботево

ОУ ”Христо Ботев”

005

с. Болярско

Кметство

006

с.Бояджик

ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”

007

с.Бояджик

ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”

008

с.Веселиново

Стол на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

009

с. Видинци

Читалище

010

с.Ген.Инзово

ОУ ”Васил Левски”

011

с.Ген.Инзово

Клуб на пенсионера

012

с.Ген.Тошево

Народно читалище „Развитие”-малък салон

013

с.Голям Манастир

Народно читалище „Напредък”

014

с.Гълъбинци

Народно читалище „П.Р.Славейков”

015

с.Дражево

Народно читалище „Прогрес”

016

с.Драма

Бивше читалище - малка зала

017

с.Дряново

Клуб на пенсионера

018

с.Завой

Клуб на пенсионера

019

с.Златари

Народно читалище „Васил Левски”

020

с.Кабиле

Зала до кметството

021

с.Калчево

ОУ”Васил Левски”

022

с.Каравелово

Народно читалище „Н.Й. Вапцаров”

023

с.Козарево

Клуб до Народно читалище „Просвета”

1

2

3

024

с.Коневец

Читалище „Д-р Петър Берон”

025

с.Крумово

Народно читалище „Съгласие”

026

с.Кукорево

Кметство-ритуална зала

027

с.Кукорево

Народно читалище „Виделина”

028

с.Маломир

Кметство

029

с.Маломир

Народно читалище „Просвета”-малък салон

030

с.Меден кладенец

Народно читалище „Изгрев”

031

с.Межда

Кметство

032

с.Миладиновци

Читалище „Паисий Хилендарски”

033

с.Могила

Народно читалище „Пробуда”

034

с.Овчи кладенец

Народно читалище „Мисъл”-малък салон

035

с.Окоп

ОУ ”В.Левски”

036

с.Победа

Народно читалище „Васил Левски”

037

с.Робово

Клуб на пенсионера

038

с.Роза

ОУ ”Паисий Хилендарски”

039

с.Роза

ОУ ”Паисий Хилендарски”

040

с.Савино

Читалище „Никола Вапцаров” – малка зала

041

с.Симеоново

Народно читалище „Искра”-малък салон

042

с.Скалица

Народно читалище „Светлина”-малък салон

043

с.Сламино

Клуб на пенсионера

044

с.Стара река

Зала в кметство

045

с.Тенево

СОУ”Васил Левски”

046

с.Тенево

Клуб на пенсионера

047

с.Търнава

Народно читалище „Зора”

048

с.Хаджи Димитрово

ОУ”Климент Охридски”

049

с.Ханово

Клуб на пенсионера

050

с.Чарган

Зала в кметството

051

с.Челник

Народно читалище „Зора”

Препис от Заповедта да се предостави на ТЗ ”ГРАО” гр. Ямбол, Районната избирателна комисия и обяви публично, чрез медии, сайта на общината и населените места.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината, кметовете и кметските наместници.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ / п/

Кмет на Община „Тунджа”


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario