Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи Конкурс за заемане на длъжността „директор” на целодневни детски градини

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на целодневни детски градини

tundja-header

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за народната просвета, Община „Тунджа”

О Б Я В Я В А:

 

І. Конкурс за заемане на длъжността „директор” на целодневни детски градини както следва:

 1. ЦДГ „Радост”, с. Бояджик;
 2. ЦДГ „Мики Маус”, с. Козарево;
 3. ЦДГ „Люляче”, с. Крумово;
 4. ЦДГ „Звънче”, с. Маломир;
 5. ЦДГ „Усмивка”, с. Окоп;
 6. ЦДГ „Здравец”, с. Победа;
 7. ЦДГ „Роза”, с. Роза;
 8. ЦДГ „Звездица”, с. Скалица;
 9. ЦДГ „Иглика”, с. Чарган.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса: Защита на проектопрограма и интервю.

ІІІ. Място на работа: ЦДГ „Радост”, с. Бояджик, ЦДГ „Мики Маус”, с. Козарево, ЦДГ „Люляче” - с. Крумово, ЦДГ „Звънче” - с. Маломир, ЦДГ „Усмивка” - с. Окоп, ЦДГ „Здравец” - с. Победа, ЦДГ „Роза” - с. Роза, ЦДГ „Звездица” - с. Скалица, ЦДГ „Иглика” - с. Чарган.

ІV. Характер на работата: Управление на ЦДГ и работа в група.

V. Необходими документи за допускане до конкурс:

 1. Заявление до кмета на Община „Тунджа”.
 2. Диплома за завършена степен на висшето образование – „бакалавър” или „магистър” по специалността: „Предучилищна педагогика” или „Предучилищна и начална педагогика”.
 3. Свидетелство за съдимост.
 4. Трудова книжка.
 5. Професионална автобиография.
 6. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата.
 7. Проектопрограма за развитие на детската градина за период от 3 години.
 8. Други документи, удостоверяващи квалификацията на кандидата, ако притежава такива.

VІ. Изисквания към кандидатите за допускане до конкурс:

 1. Да са български граждани.
 2. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
 3. Да не са лишени от право да упражняват професията си.
 4. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.
 5. Да нямат наложено дисциплинарно наказание – уволнение, освен, ако наказанието е заличено.
 6. Да имат диплома за завършена степен на висшето образование – „бакалавър” или „магистър” по специалността: „Предучилищна педагогика” или „Предучилищна и начална училищна педагогика”.
 7. Да имат педагогически стаж в детска градина към датата на кандидатстване не по-малък от 3 години през последните 7 години.

 

Документите за участие се подават в срок до 25.07.2012 г. в деловодство на Община „Тунджа”.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на община „Тунджа”rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario