Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи Община Тунджа обявява

Община Тунджа обявява

tundja-header

О Б Я В Л Е Н И Е


Община „Тунджа” - гр. Ямбол, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПРЗ/ заурегулиранпоземлен имот І - за обслужващо и производствено предназначение и ІІ - общ в кв.33 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”
Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и строителство” в общината.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община „Тунджа” - гр. Ямбол, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Специализиран подробен устройствен план /ПРЗ/ запоземлени имоти №№  090050, 090051, 090052, 090053, 090054, 090055, 090056, 090057, 090058, 090059, 090060, 090061, 090062, 090064, 090068, 090070, 090071, 090074, 090075, 090076, 090082, 090083, 090085, 090130, 090132, 090134, 090178, 090179, 090180, 090181, 090182, 090183, 090184, 090189, 090387, 090388, 090389, 090390, 090465, 090466, 090467, 090468, 090469, 090470, 090471, 090472, 090473, 22, 23 и 31 в землището на с. Бояджик за добив на строителни материали - доломити и варовици от находището „Крачола” с времетраене в рамките на концесионния договор в масив 90 в землището на с. Бояджик, община „Тунджа”
Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и строителство” в общината.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община „Тунджа” - гр. Ямбол, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПРЗ/ заурегулиранипоземлени имоти ІV-42 и ХІ-42 в кв.7 по ПУП на с. Златари, община „Тунджа”
Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и строителство” в общината.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община „Тунджа” - гр. Ямбол, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  /ПРЗ/ заурегулиранпоземлен имот VІІза производство и складова дейност в кв.7 находящ се в землище на с. Веселиново, община „Тунджа”
Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в отдел “АТО и строителство” в общината.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario