Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Документи Обява от Община Тунджа

Обява от Община Тунджа

tundja-gerb                                     ОБЩИНА ТУНДЖА

             На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

                                           ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„Палфингер Продукционстехник България" ЕООД - завод Тенево, Индустриална

зона Ямбол, с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол

с оператор: „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. Червен бряг

с предмет на дейност: производство на цилиндри и на хидравлични компоненти.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец,

всеки работен ден в периода от 01.02.2017 г. до 01.03.2017г. в сградата на

община Тунджа на пл.“Освобождение“№1, етаж 1, стая №104, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 ч. и на интернет страницата на общината - http://www.tundzha.net/component/content/category/37-information

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Лице за контакти: Светозар Грозев, началник отдел „Териториално развитие и Екология“, дирекция „ТУСЕ“, 046/666853, 046/684315, grozev@tundzha.net
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario