Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Близо два милиона от "Региони в растеж" за ремонти в Зона Център

Близо два милиона от "Региони в растеж" за ремонти в Зона Център

06Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански подписа договор за финансиране на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол - втори етап" по ОП „Региони в растеж" 2014-2020г., конкретен проект от Инвестиционeн приоритет "Градска среда", група дейности "Градска среда" от Инвестиционната програма на град Ямбол. Този проект се реализира благодарение на направените повторни анализи и редуциране на завишен обем на СМР и  количествено-стойностни сметки от други обекти и спестени от тях средства, както и остатъчни средства от програмата. Проектът идентифицира пет от значимите за изпълнение инфраструктурни обекти на град Ямбол - предвижда се изпълнение на дейности върху обекти с висока значимост за населението и подобряването на пешеходните и транспортни потоци на града. Общата стойност на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол - втори етап" е 1 978 901.64 лева, от които безвъзмездната финансова помощ, предоставена по Оперативна програма „Региони в растеж", е разпределена както следва: 1 682 066.39 лева европейско съфинансиране и 296 835.25 лева национално съфинансиране. Проектът обхваща следните инфраструктурни обекти - Пешеходна улица, „Търговска"- част I - /от площад Освобождение до ул. "Бяло море"/;  Пешеходна улица, „Търговска"- част II /от ул. "Бяло море" до ул. "Преслав"/; Рехабилитация на улица "Бяло море" от о.т.411 до о.т.412; улица „Кабиле" от о.т.418 до о.т.423; улица "Св. Св. Кирил и Методий" от о. т. 143 до о.т.145. Обновяването на предвидените обекти е в продължение на мерките за модернизирането на Ямбол – пешеходни улици в централната част на града, паркови площи и основни пътни артерии. Предвидените благоустройствени работи ще осигурят и по-добра достъпност до публичните обекти на хора в неравностойно положение, майки с малки деца и други.rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario