Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол "Диана комерс" печели конкурса за предпазната дига край Завой

"Диана комерс" печели конкурса за предпазната дига край Завой

rekata 012300Приключи работата на Комисията за разглеждане на оферти по обществената поръчка за изграждане на предпазни съоръжения и почистване на река Тунджа при село Завой, съобщи по време на традиционния брифинг пред представители на медиите във вторник областният управител Николай Пенев. С решение на областния управител №АК 1201/0002 от 29 юли за изпълнител на поръчката е обявена строителна фирма „Диана Комерс 1“ ЕООД. Тя е избрана по критерий „икономически най-изгодна оферта“, в която с различна тежест са включени три показателя - предложена цена, предложен срок за изпълнение и предложен гаранционен срок. Класирането и оценката на постъпилите оферти е извършено при спазване на всички изисквания за законност, публичност и прозрачност на обществената поръчка. Според изготвената комплексна оценка на база трите показатели, с най-много точки /98.82/ измежду шестте допуснати участници е фирма „Диана Комерс 1“ ЕООД. Срокът, който фирмата е предложила за изпълнение на дейностите, е 36 дни, а стойността е 703 397,61 лв. без ДДС. Решението на областния управител за избор на изпълнител предстои да бъде изпратено до всички участници, а в 10-дневен срок от получаването му те могат да го обжалват. След влизането му в сила, ще бъде сключен договор с избрания изпълнител, а преди старта на самите дейности ще бъдат сключени договори за строителен надзор, инвеститорски контрол и авторски надзор. Обществената поръчка за „Изграждане на предпазни съоръжения по левия бряг на Тунджа и почистване на коритото на реката в участък, граничещ с населеното място на с.Завой, община „Тунджа“ от ПК10 до ПК15“ включва изграждане на предпазно съоръжение с дължина 477 м, както и издигане на предпазна земно-насипна дига с дължина 125 м около границите на село Завой. Предвижда се също почистване на речен участък от 775 м. и оформяне на хидравличния профил на водното течение.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario