Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Еднократни помощи за осмокласници, условията

Еднократни помощи за осмокласници, условията

u4enici00100С Постановление на Министерския съвет от 21 юли, публикувано в Държавен вестник, са определени размерът, редът и условията за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в  VIII клас на държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 година, информират от Регионалната дирекция за социално подпомагане в Ямбол. Заявленията-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас се подават в  дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на семейството след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. Към заявлението–декларация се прилагат удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението-декларация; удостоверение, че детето(децата) е записано в осми клас на държавно или общинск0 училище за учебната 2020 -2021г., издадено от съответното училище; медицински протокол на ЛКК – в случаите по чл.2, ал.5. Помощта е в размер на 250 лв. и ще се отпуска по реда на чл.12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., и за преодоляване на последиците. Новата помощ ще се предоставя на семействата по подобие на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Изискването е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето. Помощта ще се получава при условие, че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лв. Изплащането на еднократната помощ ще е на два пъти – 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок на учебната 2020–2021г., ако детето продължава да посещава училище. Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето. Заявлението-декларация за отпускане на помощта може да се получи от съответната Дирекция „Социално подпомагане“ или да се изтегли от електронната страница на Агенцията на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario