Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Институции Заседава Комисията по заетост

Заседава Комисията по заетост

Регионалните програми за осигуряване на заетост дават положителни резултати в стимулиране пазара на труда в област Ямбол. Това стана ясно от заседанието на Областната комисия по заетост, провело се под председателството на заместник-областния управител Нели Кадиева. Ефектът от различните национални и европейски програми, които се реализират на територията на областта, е виден и от очертаващата се тенденция към намаляване броя регистрирани безработни в Ямболски регион през последните месеци на настоящата година. На заседанието Комисията по заетост към Областния съвет за развитие прие приоритетите в политиката по заетостта на местно равнище. Предложенията ще бъдат изпратени на МТСП във връзка със стартиращата процедура по разработване на Националния план за действие по заетостта`2012г.

„Една от стратегическите цели на Областната стратегия за развитие е подобряване качеството на живот и увеличаване на заетостта. Важно за нас е да поставим като водещ приоритет повишаването на трудовата заетост и намаляване на социалния риск. За да постигнем тази цел е необходимо създаване на нови работни места, обучаване на квалифицирани специалисти”, отбеляза заместник-областният управител Нели Кадиева. Извеждането на приоритетните области и групите безработни, към които следва да се насочат бъдещите мерки за заетост бяха обсъдени от членовете на Комисията по заетост. Повишаване качеството на работната сила чрез професионално обучение, образование и ограмотяване; активиране на неактивните и обезкуражени лица; повишаване на заетостта чрез развитие бизнеса; повишаване степента на информираност на лицата от целевите групи за включване в програми за обучение и заетост са приоритетните области, изведени от Комисията за Ямболски регион. Като основни целеви групи за областта са младежи до 29г., безработни лица над 55г., безработни лица с ниско образованите и без квалификация, хората с трайни увреждания и групата на обезкуражените. Като една от най-успешно развиващите се програми в област Ямбол е ваучерното обучение по схема „Аз мога”, стана ясно по време на заседанието. Сред другите европейски и национални програми, които се радват на интерес, са различните схеми и програми за осигуряване на социален и личен асистент за хора с увреждания. По време на заседанието на Комисията бяха направени конкретни предложения за промени в механизмите на програмите за следващия период, който предложения ще бъдат изпратени в МТСП.

 


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario