Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Призив към собственици и наематели на общински имоти

Призив към собственици и наематели на общински имоти

kmet-revКметът на Община Ямбол Валентин Ревански разпространи призив до всички собственици и наематели на имоти на територията на града. Ето какво се казва в неговото обръщение, свързано с поддържането на чистотата и приветливия вид в града: „Община Ямбол ви уведомява, че прави всичко възможно нашият град да се поддържа чист и да има по-приветлив вид. Убеден съм, че всички граждани се стремят към това и са съпричастни към нашата кауза, но за да се случи това на практика, всеки един от нас трябва да положи старание и труд. Надявам се, че усилията на общинска администрация в тази посока, са видни за всички. Затова си позволявам да  ви припомня: Съгласно чл.32 от Наредба №1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол, поддържането на чистота по отношение на производствени, административни, обществени сгради, складове, гаражи, паркинги, кооперативни пазари и други имоти, се осигуряват от собствениците и наематели на имоти, които ги управляват и стопанисват. 
В тази връзки всички задължени лица следва да предприемат необходимите действия за периодичното почистване и поддържане на имотите си във вид, отговарящ на изискванията на нормативната уредба. За нарушаване разпоредбите на чл.32 от Наредба № 1 се предвижда глоба в размер от 30 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 5000 лв. Моля, нека всички собственици, наематели и лица, които ползват производствени, административни, обществени сгради, складове, гаражи, паркинги, кооперативни пазари и др. имоти на територията на гр.Ямбол, да предприемат необходимите действия и да приведат имотите и/или общите пространства около тях, които стопанисват или притежават, във вид, който отговаря на посочените по-горе изисквания на Наредба №1 на ОбС – Ямбол. Нека бъдат взети мерки за поддържането на растителността (премахване на ниските клони на дърветата и ненужната храстова растителност, включително и подрязване), почистване на пространствата от битови отпадъци, както и да се осъществява периодичен контрол относно тяхното замърсяване. Не на последно място, искам да насоча вниманието ви и към тези, които извозват и изхвърлят битови и/или строителни отпадъци на нерегламентираните за това места. При установяване на нарушители техните моторни превозни средства или пътни превозни средства с животинска тяга ще бъдат конфискувани. Те ще подлежат на връщане, когато собствениците заплатят съответната глоба или имуществена санкция за извършеното нарушение, в размер до 1000 лв. за физическите лица и до 4000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице, както и да почистят доброволно замърсените от тях територии. С лица, които извършват такива нарушения, ще бъдем безкомпромисни. Призовавам гражданите да бъдат будни и ако забележат нарушители, да реагират незабавно, като се обадят на РУ-Полиция и служба СПООР към Община Ямбол на тел. 046/681 109 или 089 55 99 813. Моля да представите и снимков материал при възможност.

Предварително благодаря за разбирането!

С уважение:  Валентин Реванскиrssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario