Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол "Личен асистент" продължава до Коледа

"Личен асистент" продължава до Коледа

invalidi-ivanovi-haleПредоставянето на социалната услуга „Личен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съгласно Заповед на Ръководителя на Договарящия орган се удължава с още четири месеца - до 18.12.2012г. Нов прием на документи няма да бъде извършван. Проектът има за цел да приложи в национален мащаб нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане принципа „индивидуален месечен бюджет за социалната услуга „Личен асистент”. Целите на проекта са фокусирани върху преодоляването на социалната изолация на семейства, в които има лица, зависими от постоянни грижи, поставени в риск от институционализация, чрез създаване на възможности лицето с трайни увреждания само (или чрез своя законен представител) да получи право на индивидуален бюджет за ползване на услугата, като избере своя личен асистент и определи как социалната услуга да бъде организирана във времето. Обхватът на проекта цели да отговори на повишеното търсене на услугата личен асистент от хора, които са в невъзможност да се самообслужват.     Съгласно подписаното между Агенцията за социално подпомагане и Община ЯМБОЛ Споразумение за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” на общинско ниво са определени 6480 часа месечно.
Часовете, реализирани от икономии, са предоставени и усвоени на 100 процента от допълнително сключен договор с потребител от Списъка на чакащите кандидати. От стартирането на дейностите на 10.01.2011г. до 31.07.2012 г., от тази услуга са се възползвали 56 потребители и 58 лични асистенти. Предоставянето на услугата се реализира по разработен индивидуален план, включващ дейности, които са договорени за подобряване на качеството на живот на съответния потребител. При изготвяне на индивидуалния план е приложен подхода - индивидуален бюджет, при който потребителя сам определя времето за ползване на всяка услуга. За включване в дейностите за ползване на услугата „Личен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот” към 31.07.2012 г. очакват включване 171 кандидат-потребители, отговарящи на определената по проекта целева група, и 104 обучени лични асистенти, включени в Банка „Лични асистенти”, които в случай на необходимост от заместване или смяна на личен асистент ще бъдат назначени на работа.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario