Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Мерките за заетост и обучение през февруари

Мерките за заетост и обучение през февруари

bt-yambol-1Дирекция “Бюро по труда” - Ямбол уведомява работодателите от общините Ямбол, „Тунджа” и Стралджа, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през февруари 2019г., както следва: Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: безработни младежи до 29 г. възраст (чл.36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 5 013 лв.; безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 10013 лв.; безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл.52, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 602 лв.; безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 3 580 лв.; безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 7955 лв.; продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 8 476 лв.; безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл.51, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства - 5270 лв.; безработни лица с трайни увреждания (чл.51, ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства - 8 167 лв. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица - субсидира се наемането на продължително безработни лица от работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства - 6264 лв.; от държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 5 782 лв. По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 07.02.2019г. до 15.02.2019г. включително. Допълнителна и конкретна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” Ямбол, стая 11 и стая 12, както и на тел. 046/66-24-78.rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario