Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Насрочиха консултациите за съставите на секционните комисии

Насрочиха консултациите за съставите на секционните комисии

2018-obshtina-3На основание чл.91 от Изборния кодекс и Решение №2062 – НС от 16 февруари 2021 година на Централната избирателна комисия, във връзка с подготовката за провеждане на избори за народни представители в 45-то Народно събрание на Република България, политическите партии са поканени за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Ямбол. Те ще се проведат на 22 февруари, понеделник, от 10.00 часа в зала 107 в сградата на Общинска администрация Ямбол. Консултациите са публични и в тях участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, както и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Партиите и коалициите трябва да представят следните документи: 
1.писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице. 
2.заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите. С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
3.при участие на упълномощени лица в консултациите се представя пълномощно, подписано от представляващи партията или коалицията, или заверено копие от такова пълномощно. 4.списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратяват предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1. Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултации и се изпращат на Районната избирателна комисия. Поканата е публикувана на сайта на община Ямбол: https://yambol.bg/uploads/izbori/pi2021/Pokana_konsultacii_sik2021.pdf .rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario