Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Областен съвет за хора с увреждания започва работа

Областен съвет за хора с увреждания започва работа

obsavСъгласно разпоредбата на чл.19 от Закона за хората с увреждания, в Областна администрация Ямбол се проведе заседание за сформиране на Областен съвет за хора с увреждания. Областният съвет ще има за цел да съдейства и подпомага областния управител при осъществяване, анализиране и разработване на стратегии и планове, мерки и други дейности свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво. В състава на Областния съвет се включват представители на общинските администрации, на териториалните органи на изпълнителната власт, на национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и др.   На първото заседание на Областния съвет, бе обсъден и приет Правилник за организацията и дейността на съвета. В хода на заседанието, беше представен доклад от Атанаска Бонева, представител на Национален алианс за социална отговорност за област Ямбол. Тя запозна присъстващите с новостите в закона за хората с увреждания и новостите в Правилника по прилагане на Закона за социалните услуги. По данни на Бюро по труда Ямбол, от началото на годината до сега, регистрираните хора с увреждания са 136. Над 50% от които са със средно образование, 15% са с висше образование, 19% са с основно. Делът на регистрираните с начално или по-ниско образование е най-малък – 9,5%. „Нашата цел ще бъде да изкараме тази целева група от социалната изолация, да помогнем на хората с увреждания да намерят по-лесно своето място в обществото. Областният съвет ще балансира в отношенията между институциите и хората в неравностойно положение“, коментира Стойка Димитрова, заместник-областен управител на област Ямбол и председател на Областния съвет за хора с увреждания.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario