Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Областната управа с висока оценка в граждански мониторинг

Областната управа с висока оценка в граждански мониторинг

oa-proletОбщинските съвети в Област Ямбол са взели общо 3364 решения и са провели 246 заседания през последния си четиригодишен мандат до месец август 2019г., включително. Това е една от основните констатации, след проведения тримесечен граждански мониторинг от екипа на Сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия“, информира ръководителят на проекта Живко Цирков. Мониторингът е част от проект „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“, който се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“. Най-активни са били общинските съветници от Община Тунджа, които са провели 56 заседания и са взели 886 решения. Същите се оказват и най-ефективни, тъй като са вземали средно по 15,82 решения на едно заседание. Мониторингът обхвана следните 6 публични институции: Областна администрация Ямбол и Общините Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол. За провеждане на гражданския мониторинг беше приложена специална методика, разработена и приета от екипа на сдружение АНПОРТ. Обект на мониторинга бяха: процесите по предоставяне на услуги от наблюдаваните администрации; осигурени ли са възможности за гражданско участие в процесите на формулиране и изпълнение на политики;  осигурени ли са възможности за обратна връзка с гражданите; каква е регулаторната среда за развитие на бизнеса; предвидени ли са конкретни мерки и има ли реални действия за борба с корупцията; предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение; спазване на етичните норми от служителите на съответните администрации  и други. За документиране на проведения мониторинг беше разработен формуляр – оценъчна карта, в която се регистрираше получената информация и данни, даваха се оценки по отделните показатели и бяха направени съответните препоръки. Мониториращият екип даде най-висока средна обща оценка на Областна администрация Ямбол - 5,48 по шестобалната скала. От общините най-добре е представена Община Стралджа с оценка от 5,00. Всички данни от проведения мониторинг са включени в Общ доклад, който в момента се обработва и до няколко дни ще бъде качен на сайта на сдружение АНПОРТ- Гражданска платформа-Резултати. http://www.angort.org/index.html
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario