Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Обучават доброволци от БЧК за действия при наводнения

Обучават доброволци от БЧК за действия при наводнения

82Доброволци и служители на Ямболската червенокръстка организация проведоха обучение в Бургас за реакция при наводнения. Обучението е част от дейностите по проект  „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ и се осъществява в партньорство с БЧК. Основната цел е изграждането на капацитет за действия при наводнения и последващи кризи, като специален фокус бе поставен върху подготовката на членовете на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи, изграден към БЧК – Ямбол. Участие взеха и доброволци от организациите на БЧК в общините „Тунджа“, Стралджа, Елхово и Ямбол, включени активно в дейности за превенция и намаляване на риска и негативните последиците от бедствени и други кризисни ситуации. Обучението се проведе от служители на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и премина в две части – теоретична и практическа. Участниците се запознаха със съществуващата законова рамка, регламентираща действията и взаимодействието на институциите, като част от Единната спасителна система. Специално място бе отделено на Доброволните формирования, изградени  към общините, тяхната роля и отговорности, съгласно Закона за МВР и изключителната роля и способности на специализираните екипи на БЧК по време на кризи. Подчертано бе, че доброволците представляват незаменим ресурс, който може да бъде привличан към екипите на специализираните органи особено, когато наводненията и последиците от тях обхващат по-големи територии и по-голям брой хора. По време на практическата част участниците имаха възможност да оттренират различни ситуации, свързани с  адекватни действия по евакуиране на пострадали с лодки, безопасни начини на извеждане на пострадал от рушаща се в следствие на наводнение сграда, пълнене на чували с пясък за изграждане на изкуствени диги и други професионални способи, прилагани от спасителните екипи. Това даде възможност доброволците на БЧК - Ямбол да изградят допълнителен капацитет и в бъдеще да бъдат незаменима част от екип от професионалисти, притежаващи високо ниво на компетентност, знания и опит в специфични дейности, насочени към хората в нужда.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario