Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Отчитат ръст на брутния вътрешен продукт в Югоизтока

Отчитат ръст на брутния вътрешен продукт в Югоизтока

uir-oaПод председателството на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район. Представители и експерти от управляващите органи на оперативните програми представиха напредъка на изпълнението на секторните програми за периода 2014-2020г.: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.; Оперативна програма „Региони в растеж“; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програма за развитие на селските райони. Беше представена и обсъдена Междинната оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022г. По всички представени програми бе отчетен напредък и добро изпълнение. За ЮИР по ОП „Региони в растеж“ има 70 сключени договори за финансиране на стойност 228 млн.лв. 39 от тях са в процес на изпълнение. В област Ямбол сключените договори от общините са 11, на стойност близо 21 млн.лв. Според експертите, които разработват междинната оценка за изпълнение стратегията за развитие, се отчитат положителни промени в социално-икономическото развитие на страната и по ключовите индикатори по Програма „Европа 2020“. Специално за ЮИР е отчетен устойчив ръст на Брутния вътрешен продукт и напредък над планирания. В края на заседанието областният управител на област Ямбол Димитър Иванов предаде плакета символ на Югоизточен район за председателство на РСР и РКК в периода 01.01-30.06.2019г. на Областния управител на Област Сливен.rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario