Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Представиха новите процедури за финансиране с евросредства

Представиха новите процедури за финансиране с евросредства

ovce-2Областният информационен център в Ямбол представи актуалните към момента и предстоящи процедури по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Акцентът бе върху процедурите „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“, които предстоят да бъдат отворени за кандидатстване в края на месец юни. Бяха очертани допустимите кандидати, процентът финансиране, минималният и максимален размер на допустимите разходи за конкретен проект, както и дейностите и разходите, които потенциалните кандидати биха могли да реализират съгласно проектите на двете процедури. Изборът на тези две процедури бе продиктуван освен от заявен досега интерес от страна на посетителите на Центъра и от нуждата от информация преди отваряне на поканата за кандидатстване, което осигурява достатъчно време на кандидатите да се подготвят. Информация бе представена и за условията за кандидатстване по подмярка 5.1. „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР 2014-2020г. Очаквани от земеделския сектор са подмерките, свързани с преодоляване на негативните последствия от разпространението на Covid-19 и условията по тях. ОИЦ-Ямбол предостави информация и за основните направления и секторите за подпомагане по тях, които МЗХГ очерта в последните дни. В процес на подготовка са условията, при които ще може да се кандидатства.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario