Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
banner-TUNDJA 720x90
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Проект по ОПРЧР във Факултет Техника и технологии

Проект по ОПРЧР във Факултет Техника и технологии

10-04-project-1
Напредъкът при изпълнение на дейностите по проект BG051PO001 – 3.1.07 – 0032 „Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ беше представен на пресконференция във Факултета пред преподаватели, представители на партньорските организации, гости. Пресконференцията беше открита от Декана на ФТТ – Ямбол – доц. Красимира Георгиева, която представи кратка информация за работата на Факултета по Европейските програми, както и партньорите по проекта. Доц. Нели Георгиева – ръководител на проекта, запозна присъстващите с целите,  дейностите, резултатите, заложени в проекта и постигнатия напредък до настоящия етап. Информацията беше онагледена с богат снимков материал от проведените срещи,  теоретичните и практически обучения в реална производствена среда. Беше отчетено, че съвместно с партньорите, е анализирана учебната документация по специалностите във ФТТ – Ямбол, в резултат на което са одобрени за актуализация 15 учебни програми. Към момента се извършва апробиране на актуализираното учебно съдържание, като теоретичното обучение се извършва във ФТТ, а голяма част от практическите обучения се провеждат във фирмите. В дейностите по апробиране на  актуализираното учебно съдържание до момента са взели участие около 364 студенти, 22 преподаватели и 25 представители на партньорските организации.
10-04-project-2 10-04-project-3
10-04-project-4 10-04-project-5
fakultet-project-ban

rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario