Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Расте броят на децата, напуснали училищата в областта

Расте броят на децата, напуснали училищата в областта

MG0123400В навечерието на 24 Май Териториално статистическо бюро Югоизток разпространи данни за образованието в Ямболска област през настоящата учебна година. Броят на децата в детските градини в града и региона намалява с 2.2% в сравнение с периода преди година. В област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор, като в сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. В тях са записани 3 578 деца, от които 1 827, или 51.1% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява със 79 (2.2%). Броят на детските групи е 154 и намалява с 2.5% спрямо предходния период. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, се увеличава до 74.0%,  или с 0.7 процентни пункта повече спрямо учебната 2017/2018 година. Средният брой деца в една детска градина за областта е 188, като за градовете е 199, а за селата - 160. Една група се формира средно от 23 деца, съответно - 25 в градовете и 19 в селата. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 329, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 2.1%. Към 01.10.2018г. учебни занятия в област Ямбол се водят в 33 общообразователни училища, от които 4 начални, 19 основни, 2 обединени училища, 4 профилирани (общообразователни) гимназии и 4 средни училища, като учениците в тях са 10 396. Преди година те са били 10 477. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 22 ученици. Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ямбол по класове показва, че в начален етап на основното образование (I - IV клас) са обхванати общо 4 657 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V - VII клас) се учат 3 753 ученици, а тези в VIII - XII клас са общо 1 986. През учебната 2017/2018 година 258 ученици (преди година 243) са напуснали общообразователните училища, от които 207 в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 99, или 47.8%, следван от дела напусналите по семейни причини – 87, или 42.0%, и на напусналите поради нежелание да учат – 8.2%. През 2018г. основно образование в общообразователните училища на област Ямбол са завършили 1 399 ученици, а средно образование - 378 ученици. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 81.9%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 84.4%. Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2018/2019г., са 786. Професионалното образование и обучение през учебната 2018/2019 г. в област Ямбол, се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 3 304. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 63.4% от общия брой на учениците в тази образователна степен. През учебната 2018/2019 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 232. През 2018 г. средно образование в професионалните училища с диплома са завършили 421 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи - 137 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища, 226 ученици са придобили трета степен професионална квалификация в професионалните училища в областта. През учебната 2018/2019 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” във факултета „Техника и технологии” Ямбол, към Тракийски университет Стара Загора, се обучават 796 души като спрямо предходната учебна година броят им се увеличава с 4.0%. В състава на студентите преобладават мъжете - 69.1%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял се увеличава с 3.4 процентни пункта. През 2018г. диплома за висше образование са получили общо 205 студенти, от които 62.0% са мъже. В сравнение с предходната учебна година броят на дипломираните се увеличава с 2.0%. От общия брой завършили висше образование, 59.5% са придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" и 40.5% са придобили образователно-квалификационна степен "магистър". През учебната 2018/2019 година студентите са обучавани от 80 преподаватели, като спрямо предходната година техният брой намалява с 5, или с 5.9%.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario