Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Специализирани обучения за доброволците в БЧК

Специализирани обучения за доброволците в БЧК

21Доброволният екип за работа при бедствия, аварии и кризи към Областната организация на БЧК проведе поредно специализирано обучение. То е част от цикъл тематични обучения по проект, който цели изграждане на капацитет у доброволците за по-ефективна реакция и защита при инциденти на множество локации с различни рискове. Важен аспект от предвидените теми по отделните обучителни модули е подготовката и надграждането на професионалните компетентности в областта на психосоциалната подкрепа, първата помощ, вътрешна и външна комуникация, координирани действия, безопасно поведение и др., не само на всеки един от членовете на специализираните екипи на БЧК за действие при кризи, но и тяхната подготовка за работа като екип, с изградена висока степен на доверие и в съответствие с мандата на БЧК. Това е от особено значение с оглед новите попълнения в екипа на доброволния екип в Ямбол, тяхното успешно приобщаване и интегриране, като пълноценни и компетентни професионалисти в дейностите на БЧК за подготовка, реакция и намаляване на негативните последици и рисковете от внезапно възникнали кризисни ситуации. Водещи обучители, както в първото така и в оставащите тематични обучения са Красимира Харутюнян, ръководител на ДЕРБАК Ямбол, Жана Михова и Йордан Петров, членове на екипа и участници в нащионално учение "Монтана 2018" и Добриела Праматарова, специалист "Мениджмънт на бедствия" в БЧК Ямбол.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario