Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Средната брутна заплата в областта надмина 1000 лева

Средната брутна заплата в областта надмина 1000 лева

2018-hora-3През първото тримесечие на годината средната месечна работна заплата в региона е 1007 лв., като спрямо предходното тримесечие намалява с 1.6% и е с 310 лв. по-ниска от същия показател за страната, съобщи Териториално Статистическо бюро Югоизток. Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за януари 2020г. е 1 006 лв., за февруари - 1006 лв., и за март - 1008 лева. Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Държавно управление“ и „Финансови и застрахователни дейности“. Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности“. През първото тримесечие на 2020г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата нараства с 8.2%, в обществения сектор - с 11.2%, а в частния - със 7.0%. През първото тримесечие на 2020г., област Ямбол е на 16-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 805 лв., София - 1 249 лв. и Враца - 1 215 лв., а най-ниско в областите Благоевград - 867 лв., Видин - 874 лв. и Силистра - 912 лева. В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 165 лв., а в частния - 955 лева По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на март 2020г. са 27.8 хиляди. Спрямо края на декември 2019г. наетите лица намаляват с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година - с 2.3%. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на март 2020г. в обществения сектор са 6.8 хил., а в частния - 21.0 хиляди. Спрямо края на декември 2019г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.8%, а в частния сектор намаляват - с 0.7%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.1%, докато в частния сектор намаляват с 3.1%. Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на март 2020г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ - 32.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 15.1% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - 9.3%. rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario