Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол 1.99 / 3.63 промила предлагат за такса смет

1.99 / 3.63 промила предлагат за такса смет

1.99 промила размер на таксата за битови отпадъци за гражданите на Ямбол и 3.63 промила за фирмите за 2012 година предлага общинската администрация. През 2011 година размерът на такса смет за гражданите бе 1.33, съответно 2.71 за фирмите. Кметът на община Ямбол Георги Славов внесе в Общинския съвет предложението за приемане на план-сметката за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци. Общо 3 022 450 лева (срещу 2 648 247.20 лева за 2011 година) включва план-сметката за разходите по чистотата, 1 123 345 лева са предвидени за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им (1 021 952 лева бе тази сума за изминалата година), за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците – 908 118 лева, близо два пъти повече от гласуваните за 2011 година 476 474.40 лева по същото перо, а за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване сумата за 2012 година е 990 987 лева.


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario