Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол 974 лева средна заплата в областта през третото тримесечие

974 лева средна заплата в областта през третото тримесечие

pari-1Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за юли е 965 лв., за август - 956 лв., и за септември - 1002 лева. През третото тримесечие на 2019г. средната месечна работна заплата е 974 лв., като спрямо предходното тримесечие нараства с 0.5% и е с 275 лв. по-ниска от същия показател за страната. В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 088 лв., а в частния - 937 лева. Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Финансови и застрахователни дейности“, „Операции с недвижими имоти“ и „Добивна промишленост“. Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Транспорт, складиране и пощи“. По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на септември 2019г. са 27.9 хиляди. Спрямо края на юни 2019г. наетите лица се увеличават с 0.2%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 9.5%. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019г. в обществения сектор са 6.8 хил., а в частния - 21.1 хиляди. Спрямо края на юни 2019г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.1%, а в частния сектор е регистрирано намаление с 0.1%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.3%, а в частния сектор - с 11.9%. Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на септември 2019г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ - 29.9%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 15.3% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - 9.1%.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario