Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини БЧК за повишаване квалификацията на педагозите

БЧК за повишаване квалификацията на педагозите

veselinofkiУчители, психолози и други професионалисти в сферата на образованието от ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ в село Веселиново получиха своите удостоверения за преминато обучение по програмата на  БЧК за придобиване на знания и формиране на базови и практически умения, свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа помощ. В своето приветствие инж. Митко Филипов, директор на секретариата на Областния съвет на БЧК Ямбол поздрави всички за активното участие по време на обучителните модули и изрази специални благодарности към Стоянка Белчева, директор на училището и Ваня Георгиева, зам.-директор, за професионализма и отдадеността, с които подхождат в работата си с учениците, за да се осигури не само качествен образователен процес, но и за гарантиране безопасността им в училище, като създават условия и възможности за повишаване квалификацията и компетентността на педагогическия персонал за справяне в възникнали кризисни. Филипов изрази надежда, че изградените отлични партньорски взаимоотношения между двете институции ще продължи и занапред. Програмата на БЧК „Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения, свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа помощ“ е вписана в информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти със заповед на Министъра на образованието и науката и има за цел да се повиши личната подготовка, практическите умения и навици на педагогическия и непедагогически персонал по защита от природни бедствия, аварии и пожари и оказване на първа долекарска помощ. Обученията се провеждат от водещи обучители на БЧК - Ямбол и РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, като на всеки педагогически специалист, преминал обучение се присъжда един квалификационен кредит, съгласно системата за повишаване квалификацията на педагогическия персонал.    


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario