Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Безплатна храна за още 700 души от Община Тунджа

Безплатна храна за още 700 души от Община Тунджа

trapezaria01200Община „Тунджа“ депозира проектно предложение по операция 3.1- „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещи се лица 2014- 2020г. В рамките на проекта от днес, 11 януари, още 200 души които са в затруднено положение и са в невъзможност сами да приготвят храната си ще получават безплатно топъл обяд по проекта. Храната ще бъде приготвяна в кухните на утвърдените общински социални услуги Домашен социален патронаж с. Болярско и Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа. Целевите групи на услугата са хора в неравностойно социално положение, които живеят в населени места от обхвата на двете услуги- общо 16 села от състава на община „Тунджа“. На 1 февруари 2021г. в рамките на проекта ще стартира доставката на готова храна за други 500 потребители от останалите 28 населени места на община „Тунджа“, извън обхвата на социалните патронажи Болярско и Победа. Достъп до услугата ще имат следните целеви групи: лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. По този начин община „Тунджа“ ще гарантира за пореден път равен достъп до тези така важни в това кризисно време услуги за жителите  на всички населени места, които са в невъзможност сами да приготвят и осигурят храната си. Проектът е с планирана продължителност до 27.04.2021г. и очаквано финансиране в размер на 135 729.00 лв. с общ капацитет 700 потребители.rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario