Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Взаимодействието между семейството и училището - тунджанският пример

Взаимодействието между семейството и училището - тунджанският пример

faslitatorИзнесено обучение по проект „Заедно можем. Взаимодействие между семейство и училище” проведоха в Посетителския център на Бакаджиците преподаватели и родители от тунджанските села Дражево и Веселиново. Темата, в която се включиха 30 учители и 20 родители, беше формулирана – „Интеркултурното образование в в отговор на училищните нужди и предизвикателства“. Обучението се ръководи от психолог-фасалитатор Иван Ангелов, който чрез презентационни и дискусионни методи запозна присъстващите с целта на срещата. Обучителният панел беше разположен в два блока - предиобеден и следобеден, структуриран по начин, който провокира участниците към активност, балансиран практически подход, интерактивни форми на работа с обратна връзка, разказва Иван Ангелов. Теоретичните блокове бяха кратки и пряко свързани с груповата динамика. Времето за работа  даде възможност да се подготвят и проведат разнообразни и взаимнодопълващи се дейности по темата - работа в малки групи, дискусии, ролеви проигравания, обсъждане на ситуации и др. Специфичната цел на обучителният семинар беше да се отвори пространство за дискусия, да се провокират родители и учители към взаимно сътрудничество. Основните акценти на обучението бяха: спецификата на средата, в която оперират тези училища - езикът, на който се контактува в семейството, социалния статус на родителите, населеното място, вида на училището. Учителите имат нужда да овладеят нови методи за работа, като използват различната културна среда на учениците за постигане на по-добри резултати, а родителите да бъдат активни партньори. Проектът подпомага решаването на проблема чрез посочване на пътищата на интеркултурното образование, чрез приложение на успешни етносоциални практики и технологии в интеркултурна среда, изграждане на социокултурна компетентност на педагогическите специалисти и родителите в професионален и личностен план.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario