Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Прессъобщения В Община Тунджа стартира процедурата за доставка на твърди горива

В Община Тунджа стартира процедурата за доставка на твърди горива

ofert-tdjКомисия, определена със заповед на кмета на община Тунджа Георги Георгиев започна работа по разглеждането, оценката и класирането на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Комплексна доставка на твърди горива за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа”по обособени позиции: Позиция І „Доставка на твърди горива за кметствата в населените места на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2013/2014 година”,позиция ІІ „Доставка на твърди горива за детските градини в населените места на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2013/2014 година.” В обявения срок постъпиха две оферти - от фирмите „АВС Инженеринг-Н” ЕООД – Ямбол и „Топливо” АД, клон Бургас. Под председателство на Галина Иванова, началник отдел „Обществени поръчки”, след подписване на плик № 3 и на документите, съдържащи се в плик № 2, комисията разгледа документите в плик № 1 за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. С това приключи публичната част от заседанието на комисията, на която присъства представител на един от участниците в процедурата, както и представители на средствата за масово осведомяване. Съгласно заповедта на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, комисията трябва да приключи своята работа в срок до 18 октомври.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario