Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Заетост и подобрен достъп до социални и здравни услуги

Заетост и подобрен достъп до социални и здравни услуги

soc-projeНа първи септември стартира изпълнението на Дейност 4 от проект „Социална платформа “Тунджа“– възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“, по процедура на МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР2014-2020. Тя предвижда подобряване на социализиращата среда в клубовете на пенсионера, разкрити на територията на община „Тунджа“, което включва закупуване на еднотипно оборудване за изграждане на кътове за трудотерапия и сключване на трудови договори със „социални сътрудници“ на 4 часова заетост. По проекта ще бъдат наети 40 местни лица, които с подкрепата на експерт по социализиращи дейности ще участват активно в организиране на ежедневието и провеждането на различни инициативи с клубните членове, възрастни лица и хора с увреждания, отговарящи на техните интереси. Според потребностите на целевите групи ще приемат и обработват заявки, постъпили от възрастни лица с увреждания за консултиране и необходимост от специализирана доставка на услуги от психолог, рехабилитатор, социален работник, които формират мобилен екип за доставка на интегрирана подкрепа в общността. С изпълнението на дейността ще бъде формулирана и приложена иновативна интегрирана интервенция на основата на съществуващите клубовете на пенсионера  до превръщането им в социализираща платформа за доставка на интегрирани услуги за подкрепа в общността. Договорът за реализация на проекта е подписан през април 2020г. и дейностите, предвидени за изпълнение са за срок от 12 месеца. Общата финансова подкрепа е в размер на 360 227.81 лева.rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario