Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Иновативни проекти за съхраняване на местните традиции

Иновативни проекти за съхраняване на местните традиции

01a-samodeiOбщина „Тунджа“ внесе две проектни предложения  по процедура на МИГ Тунджа - Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“. Проектното предложение „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища - потенциал за ревитализация на селските общности“ е на стойност 29 108.23 лева и е насочено към народните читалища. Територията на МИГ „Тунджа“, която съвпада с териториалния обхват на община „Тунджа“. Реализацията на настоящото проектно предложение има за цел, чрез подкрепа за дейността на народните читалища, да подпомогне провеждането на местни празници, обичаи и традиции; да се популяризира местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа, което да бъде основа за ревитализация на местните общности. В рамките на проекта е предвидено закупуване на народни носии и разработването на 5 кулинарни маршрута и печатно издание „Кулинарни пътешествия по долината на Тунджа“, който ще популяризира местното наследство, изделия и храни. Второто проектно предложение „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“ е на стойност 29 320.67 лева. По проекта се предвижда създаване на регионална колективна марка, основана на местната идентичност, обединяваща символно местното културно наследство, местните изделия и храни. Проектът ще включва дейности, свързани със сертифицирането на типични местни продукти и услуги и провеждане на специални промоционални и информационни кампании за популяризиране и утвърждаване на регионалната колективна марка, изготвяне и разпространение на Каталог на сертифицирани обекти и туристически атракции, създаване на две малки местни тържища за сертифицирани продукти в населени места на община „Тунджа“. С реализирането на проекта ще бъде формулиран и приложен комплексен пълноценен интегриран механизъм за устойчиво развитие, в центъра на който са локалните специфики и дадености.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario