Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Прессъобщения Насрочени са августовските търгове в Община Тунджа

Насрочени са августовските търгове в Община Тунджа

sgrada-liato-3В Община Тунджа бяха насрочени публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти в няколко землища. Те ще се проведат на 18 август от 09.30 часа в голямата зала на Общината. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа“ и Заповед на кмета на община „Тунджа“, е обявен публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот – втори етаж от масивна сграда, в землището на село Роза. За продажба се предлагат и единадесет дворни места в селата Генерал Инзово, Симеоново и Хаджидимитрово. Обявен е публичен търг, на основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед на кмета на община „Тунджа“, за продажба на 6 урегулирани поземлени имота, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно глава III от раздел 5 от Закона за горите. Имотите са в лесопарк „Бакаджик“, в землището на село Победа. Стъпката за наддаване на предлаганите имоти е 5% от началната тръжна цена. Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка. До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него. Времето за оглед на обектите е до 18.08.2017г., чрез кмета на населеното място. Подаването на документи за участие в търга и внасянето на необходимите такси е до 16.08.2017г. Информация за търговете може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ в административната сграда на общината в Ямбол, пл. „Освобождение” №1, на тел. 046 684302; 046 684303, както и от сайта на община „Тунджа“.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario