Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Начало за "Компас - интегрирани мерки за социално включване"

Начало за "Компас - интегрирани мерки за социално включване"

tundja-sgrada-1Община „Тунджа” подписва договор в МТСП на стойност 889 917 лв., с който ще стартира изпълнението на един от най-значимите социални и образователни проекти с наименование „Компас - Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 1“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Териториалният обхват на интервенциите ще включва интегрирани форми на семейно консултиране, създаване на безплатна детска млечна кухня за деца от 0 до 3 години, обучения за преквалификация на безработни лица и последваща защитена заетост, осигуряване на достъп до здравни и образователни услуги и ресурси за представители на местните общности от всички 44 населени места в община „Тунджа“. Продължителността на проекта е 24 месеца, като доставката на интегрираните услуги от специалистите в общностния център „Компас“ ще бъде 18 месеца. С цел превенция на ранното напускане и превръщането на училището в желана територия ще бъдат формирани 9 спортни ателиета в училищата на община „Тунджа“, провеждане на образователни екскурзии за ученици и родители и интерактивни събития с активното участие на местните общности. Предвижда се над 2000 лица да бъдат включени в дейностите по проекта. Предвид специфичните цели на интегрираната процедура, реализацията на разнообразни и иновативни дейности, Община „Тунджа“ включи като партньори четири организации - представители на бизнеса, неправителствения сектор и учебни заведения от общината. Договорът за стартиране на проекта ще бъде подписан на шести март в Министерството на труда и социалната политика.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario