Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Нов образователен проект в десет тунджански селища

Нов образователен проект в десет тунджански селища

z-pro-ciganiС начална пресконференция в залата на Община „Тунджа“ стартира изпълнението на проект „Заедно с родителите“- иновации в образователната система на община „Тунджа”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът „Заедно с родителите”- иновации в образователната система на община „Тунджа” е насочен към прилагането на ефективен, иновативен и устойчив механизъм за приобщаване на родителите към образователния процес в детските градини и училищата на община „Тунджа”. „Този проект ще ангажира родителите с образователния процес на техните деца и с извънучебните им дейности и ще им предостави възможности да бъдат инициатори на прояви, да участват в планирането им и да споделят идеи. Успехите идват, когато са положени с труд и усилия. Пожелавам успех на проекта „Заедно с родителите” - иновации в образователната система на община „Тунджа”, защото няма по-хубава перспектива за бъдещето ни от едно образовано, знаещо и можещо младо поколение, което да остане след нас“, отбеляза Георги Георгиев, кмет на Община „Тунджа“. Основната цел на проектното предложение е да бъдат въведени и приложени иновативни форми на работа с прякото и непосредствено участие на родителите, водещи до пълноценната социализация и интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, превенция на ранното напускане и отпадане от училище, намаляването на броя на безпричинните отсъствия, както и осигуряването на условия за равен достъп до образование. Териториалният обхват ще включва 10 населени места, които са част от образователната система на общината: селата Веселиново, Бояджик, Ботево, Дражево, Завой, Кукорево, Крумово, Роза, Скалица и Тенево. Общата стойност на проекта е 15 803 лв., а неговата продължителност ще бъде 9 месеца. Освен дейности насочени към повишаване на родителския капацитет, проектът е насочен и към стимулиране на личностното развитие на децата и учениците чрез създаване на условия за разкриване и развитие на творческите заложби и за изява на уменията и таланта им чрез провеждане на съвместна интерактивни инициативи „Водим бъдещето за ръка“, „Общинска детска асамблея „Тунджа”- творчество и красота“ и Конкурс за семейна литературна творба и рисунка. Чрез провеждането на конференция на тема „Интеграционните образователни политики на община „Тунджа” - проблеми, ползи, предизвикателства и перспективи, срещи на терен и общностна работа със семейства от ромски произход ще бъдат въведени и приложени иновативни устойчиви форми на работа в образователната система на община „Тунджа” с прякото и активно участие на родителите за преодоляване на сегрегацията на децата и учениците от ромски произход. В хода на реализацията на дейностите ще бъде актуализиран Общинския план за интеграция на ромите на Община „Тунджа“.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario