Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Нов образователен проект за тунджански деца и родители

Нов образователен проект за тунджански деца и родители

1-skalicaОбщина „Тунджа“ внесе проектно предложение с наименование: „Заедно с родителите” – иновации в образователната система на община „Тунджа”, по конкурсна процедура, обявена от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът е насочен към прилагането на ефективен, иновативен и устойчив механизъм за приобщаване на родителите към образователния процес в детските градини и училищата на община „Тунджа”. Той има за цел да повиши родителския интерес и мотивация към образованието на децата им, да осъществи обхващането и задържането на децата в детските градини, превенция на ранното напускане и отпадане от училище, намаляването на броя на безпричинните отсъствия, както и осигуряването на условия за равен достъп до образование. Стойността на планираните дейности е 19 998 лв., а неговата продължителност ще бъде 9 месеца. Дейностите ще се провеждат на територията на общината, в селата, в които има детски градини и учебни заведения, като планираният брой участници включва около 500 деца, 500 ученици, 250 родители, 150 лица работещи в сферата на образованието и около 20 доброволци. Община „Тунджа” се стреми да надгради, насърчи и стимулира интеграционните процеси в училищните общности посредством ресурса на извънкласните и извънучилищни форми на работа и въвеждане на нови форми на подкрепа за интеграция на децата от ромски произход. Дейностите в проекта имат за цел да стимулират личностното развитие на децата и учениците от етническите малцинства чрез създаване на условия за изява на техните творчески заложби и талант в съвместни интерактивни инициативи: „Водим бъдещето за ръка“; „Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота" и Конкурс за семейна литературна творба и рисунка. Като част от дейностите ще бъдат проведени срещи на терен и общностна работа със семейства от ромски произход с цел повишаване на компетенциите на родителските общности, както и включването им като активна страна в училищния живот. Резултатите и постигнатите успехи от въвеждането и прилагането на иновативни, устойчиви форми за работа в мултикултурна образователната среда за преодоляване на сегрегацията на децата и учениците от ромски произход,  ще бъдат отчетени на конференция на тема „Интеграционните образователни политики на община „Тунджа- проблеми, ползи, предизвикателства и перспективи.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario