Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" Веселиново - "Училище в действие"

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" Веселиново - "Училище в действие"

vstup-veselinowoВстъпителна пресконференция по проект „Училище в действие” се проведе в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в село Веселиново, съобщиха от Община Тунджа. Проектът е по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа - мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  Приветствие към участниците отправиха кметът на Община Тунджа Георги Георгиев и  неговият заместник Станчо Ставрев. На срещата присъстваха и Добринка Ангелова, началник отдел „Образование и предучилищна дейност в община „Тунджа”, Татяна Стоянова, началник отдел „Култура и други хуманитарни дейности”, Кети Котева, експерт „Мониторинг, контрол и оценка на въздействието” към МИГ – „Тунджа”, педагози от учебните заведения в селата Веселиново и Завой, представители на местните общности. Родителите изразиха своята готовност да работят заедно с училищните общности за осъществяване на проекта и подобряване образованието на техните деца.  Стоянка Белчева-Георгиева, директор на ОУ „Св. Св.Кирил и Методий”, с. Веселиново и ръководител на проекта презентира целите, дейностите, участниците и очакваните резултати на проекта. В рамките на проект „Училище в действие” ще бъдат създадени два родителски клуба „Академия за родители”, три еко клуба „Природата – наш дом”, „Лятна Детска Академия”, изграждане на 2 образователни ИКТ среди „В света на информационните технологии – бъдеще за всеки”, 2 танцови работилници „Кукери, коледари и тракийския фолклор”. Обръщение към участниците поднесе Станка Георгиева, Директор на НУ „Васил Левски”, село Завой и партньор по проекта. Тя подчерта, че училищата във Веселиново и Завой ще продължат да търсят иновативни форми за работа с родителите и учениците за активното им включване в училищния живот и за създаване на условия за успешна и устойчива реализация на учениците като достойни граждани на общината и държавата. Дейностите по проекта са заложени в съответствие с основните цели на Програма и План за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства - обхващане и задържане на всички ученици от ромски произход и осигуряване на качественото им образование в мултикултурна среда. Проектът е съобразен със заложените в националния план приоритети: обучение в дух на толерантност и липса на дискриминация в училище, допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, работа с родителите за превръщането им в активни участници в училищния живот.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario