Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Общински съвет Тунджа се събира в Дома на науката и техниката

Общински съвет Тунджа се събира в Дома на науката и техниката

nts-1На 25 септември от 10.00 часа предстои 57-тото и последно в този мандат редовно заседание на Общински съвет. Сесията ще се проведе в зала „Иван Попов“ на Дома на науката и техниката (в конферентната зала на Общината, където най-често провежда заседанията си Съветът, сега работи Общинската избирателна комисия). Съветниците ще се запознаят с информация за изпълнение на бюджета на община „Тунджа“ за първото шестмесечие на годината и сметките за средства от Европейския съюз. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Тунджа“ от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е друга от темите в заседанието. Съветът ще гласува изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г. Заседанието трябва да избере и временно изпълняващ длъжността кмет на община и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври. Постоянните комисии ще проведат заседания на 20 септември. rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario