Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Осмо заседание на съветниците в Тунджа на 24 февруари

Осмо заседание на съветниците в Тунджа на 24 февруари

tundja-sgrada-1С представяне на „Програма за управление на кмета на Община „Тунджа“ за мандат 2019-2023 година“ ще започне Осмото редовно заседание на Общински съвет Тунджа, насрочено за 24 февруари. Съветът ще гласува по кандидатстване с проектно предложение във връзка с отворена процедура Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021г., Министерство на енергетиката и програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ и Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура-система за външно изкуствено осветление на общините“, покана за набиране на проектни предложения, с номер BGENERGY – 2.001. Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ е друга тема от предварителния дневен ред. Съветниците ще гласуват и Програма за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2020г., след като приемат отчет за изпълнението на програмата за изминалата година. В дневния ред на сесията са включени общо 17 точки, заседанията на постоянните комисии са предвидени за петък.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario