Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Прессъобщения Отвориха офертите за доставка на техника по иновативния проект

Отвориха офертите за доставка на техника по иновативния проект

inovat-konkursКомисия, назначена със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, отвори и разгледа постъпилите оферти за малка обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на модулна сцена, с озвучителна и осветителна техника, 13 броя LCD TV + DVD Player, 1 брой електрическо пиано и 13 броя конвекторни климатични системи във връзка с провеждане иновативно културно събитие „Празници „Тунджа - традиции и иновации”. Комисията е в състав:  председател – Станчо Ставрев – заместник-кмет на община „Тунджа” и членове: Ангелина Танева – началник отдел „Обществени поръчки”, Елена Иванова – юрист, Иванка Георгиева – младши експерт в отдел „Обществени поръчки”, Недка Желева – главен счетоводител на отдел „Бюджет и счетоводство”, Антов Минков и Ивайло Коларов – външни експерти. От страна на Управляващия орган, в качеството на наблюдател, присъства Ненчо Ненчев – гл. експерт в отдел „Югоизточен район” към Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”. В установения срок постъпиха две оферти – от фирмите „Кейбъл Тех” ООД - гр. Варна и „Динакорд – България” ЕООД – София.      Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и провери наличието на съответните документи: плик 1 – документи за подбор, плик 2 – предложение за изпълнение на поръчката и плик 3 – предложена цена. Председателят на комисията Станчо Ставрев оповести документите, които се съдържат в плик 1 на всеки един от участниците. С това приключи публичната част от работата на комисията. Съгласно заповедта на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, комисията трябва да приключи своята работа в срок до 11.05.2012г. Проектът „Празници „Тунджа – традиции и иновации” се осъществява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.,  съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” № BG161PO001/1.1-10/2010.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario