Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Още един успешен мандат в Община Тунджа

Още един успешен мандат в Община Тунджа

otchet-ggKметът на община „Тунджа” Георги Георгиев представи Отчет за работата на общината през мандат 2015 – 2019г. Отчетът е в съответствие с поетите ангажименти към жителите на общината съгласно Програмата за управление на община „Тунджа” по приоритети, съобразени с приоритетните области в Общинския план за развитие 201-2020, а именно: Подобряване на жизнения стандарт и качество на живот, реализиране на устойчив икономически растеж и иновации, развитие на техническата инфраструктура и околна среда, изграждане на партньорство за териториално сътрудничество и сближаване. Кметът Георгиев характеризира четирите години от изминалия мандат като период на стабилност, по-добра среда, нови услуги и повече грижа за хората. „Заедно с вас приключваме изпълнението на поредната програма за управление, реализирана в община „Тунджа“ с мандата на БСП. В нея се съдържат не просто предизборни обещания, а ясни концепции за развитие, формулирани заедно с местната общност“, посочи Георги Георгиев. За постигане на набелязаните приоритети и цели за периода на мандат 2015 – 2019г., чрез бюджета на общината е осигурено финансиране на обща стойност 64 593 300 лв. Това е най-значителният по обем бюджет, формиран за един мандат в община „Тунджа“. С него през годините са решени най-важните и неотложни проблеми в населените места и са подобрени условията на живот жителите. Провежданите образователни, социални и здравни политики и поддържане на специфичните традиции и обичаи бяха сред основните приоритети в работата на общината. Изключително внимание се отдели на целите, свързани с ефективното управление на общинската собственост. Ангажираността на общината като добър стопанин мотивира за влагане на всички усилия за съхранение и поддържане на изградената инфраструктура. С подкрепата към бизнеса, както и ползвайки възможностите и механизмите на външното финансиране, в съчетание с оптимизиране на вътрешната структура, са постигнати значителни резултати в решаване на проблемите с безработицата и стремежа към повишаване на заетостта. Значителен принос в изпълнението на годишните цели има собственото финансиране, което се формира от данъчните и неданъчни приходи. За периода на мандат 2015 – 2019г. това финансиране е в размер на 19 045 500 лв., като обезпечава 29,5% от общите разходи за всички общински дейности, и допринася за постигането на заложените цели. И през тези четири години бяха използвани всички възможности за реализиране на общинските политики с помощта на външното финансиране. Средствата по европейски и национални програми достигат размер от общо 7 757 800 лв. Външното финансиране, на фона на бюджета за мандата, формира значителния дял от 12%. С тези средства са реализирани и продължават да се финансират дейности по общо 23 проекта. Отчитайки реализираното през мандат 2015 – 2019 кметът Георги Георгиев подчерта, че то е резултат от съвместните усилия на цялата общност - администрацията, институциите, бизнеса, гражданите на община „Тунджа”. „Убеден съм, че с единодействието, което постигнахме, ще продължим уверено и с още по-категорични стъпки да променяме облика на нашите села, да бъдем в услуга на нашите жители! Защото община „Тунджа” е повече от община, тя е общност от хора, идеи, традиции, ценности и перспективи“, завърши Георги Георгиев. В края на Отчета народният представител и заместник-председател на 44-то Народно събрание Кристиан Вигенин, връчи една от годишните стипендии на стойност 1500 лв. за високи постижения в образованието на завършващата студентка по специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Пламена Парапанова от село Бояджик.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario