Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини В подготовка за равен старт в училище

В подготовка за равен старт в училище

18От началото на юли до средата на август в селата Завой и Тенево за трети път се проведе „Лятно училище" в рамките на дейността „Допълнителна подготовка за равен старт в училище". Групата в Тенево беше сборна заедно с деца от село Кукорево. На всички включени деца им предстои да постъпят в първи клас. Предвидените интегрирани услуги, са планирани за реализация през ваканционните месеци по проект „Желани пространства" - комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места", финансиран по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие". Продължителността на „Лятното училище" беше един месец с обхват 30 деца от три населени места. В групите участваха деца на възраст 6-7 години и техните родители. В рамките на 4 часа дневно във всяка от групите с помощта на педагог и медиатор, децата имаха възможност да провеждат и комбинират интерактивни ролеви занимания с образователни елементи и игри, както и други ситуации, чрез които да съхранят и доразвият придобитите знания и социални умения, усвоени от предучилищните групи, преди да постъпят в първи клас. През тази година в програмата на лятното училище беше включено и ранно чуждоезиково обучение. Децата  придобиха основни умения за общуване на английски език. Под формата на групови и индивидуални консултации специалистите ще подпомагат и насърчават подготовката на родителите в планирането и провеждането на различни прояви, съпътстващи както лятното училище, така и подготовката на бъдещите първокласници. Последните дни от провеждането на „Лятното училище" в двете групи се превърнаха в невероятни празници, изпълнени с много усмивки, занимателни игри, подаръци за първия учебен ден и разбира се торта за всички малчугани. Специалистите в услугата бяха обособили центрове за групова работа, където децата имаха възможността да покажат придобитите умения в ляното училище. Наред с образователните игри по математика, български език и изобразително изкуство, децата също така изпяха песните, които бяха научили на английски език. Интегрираните услуги в общността по проекта са със силно изразен мобилен характер и са насочени в подкрепа на децата до 7 годишна възраст и техните семейства. Те включват както промоция на здравето, социално и семейно консултиране, така и образователни занимания, психологическа и юридическа помощ и ранна интервенция на уврежданията, които са част от комплексния модел, който община „Тунджа" прилага в грижата към децата и младите семейства, живеещи в местните общности.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario