Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Проект за заетост започва в Община Тунджа

Проект за заетост започва в Община Тунджа

tundja-zima-sgrada2Преди дни беше подписан административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура за подбор на проекти на МИГ Тунджа, BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.   Проектът на община „Тунджа“ - „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“ е на стойност 284 359.02 лева. Дейностите на проекта се фокусират върху предоставяне на интегрирани услуги за активно социално включване на 34 лица от уязвими групи чрез включването им в мотивационно обучение и обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова и последващо включване в заетост на длъжност „Общ работник“ и „Работник озеленител“ в рамките на 10 месеца. Лицата ще бъдат разпределени в населените места на община „Тунджа“.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario