Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Противоепидемичните мерки в Община Тунджа

Противоепидемичните мерки в Община Тунджа

tundja-zima-sgrada2На основание на редица текстове от Закона за здравето и във връзка със Заповедта на Министъра на здравеопазването, очертала мерките срещу разпространението на коронавируса Covid-19, със своя заповед Кметът на Община Тунджа забранява ползването на помещенията на пенсионерските клубове. Във всички административни сгради трябва строго да се спазват санитарно-хигиенни изисквания и се извършват дезинфекционни дейности. Въвежда се ограничение на работното време с граждани в административната сграда на общината, както следва: от 09.00 - 11.00 и от 13.00 до 15.00 часа. Кметовете и кметските наместници и ръководителите на административните звена да организират приемането на граждани при обслужване само на едно лице пред гишетата и/или в стаите за административно обслужване. Преустановяваа се приемния ден на кмета на общината. Приемането на граждани от заместник-кметовете, секретаря и ръководителите на административни звена да става при крайна необходимост. Обменът на информация с администрациите по населени места да става изключително по електронен път. С друга заповед Кметът на Общината разпореди кметовете и кметските наместници да уведомят срещу подпис всички собственици на търговски обекти и други заинтересовани лица за изпълнение на противоепидемичните мерки утвърдени от Министър на здравеопазването. Кметовете и кметските наместници да следят за стриктно спазване на Заповедта на Министъра на здравеопазването на територията на съответните населени места, както и да участват в съвместни проверки на органите на МВР и РЗИ и съдействат за предприемане, в т.ч. и принудителни мерки, спрямо нарушителите на Заповед на Министъра на здравеопазването. Контролът по изпълнението на заповедите се възлага на Секретаря на общината.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario