Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Прессъобщения "Работилници за родители" в Община Тунджа

"Работилници за родители" в Община Тунджа

CDG012300Проектът ”Да пораснем заедно – работилница за родители” бе представен в рамките на разширено заседание на Комисия за детето при община „Тунджа”. Бенефициент по проекта е Община „Тунджа”. Той ще бъде реализиран през периода до декември 2012 г. в селата Тенево, Кукорево, Роза, Бояджик и Дражево. Партньори на община „Тунджа” са читалищата в изброените села, чиято база ще бъде използвана за „работилниците за родители”. Проектът се финансира от Детския фонд на ООН „УНИЦЕФ”. Общата стойност на финансирането е в размер на 22 663 лв. Основната цел на проекта е да се подобри благосъстоянието и гарантира защитата на правата на децата в община „Тунджа” чрез прилагане на добри практики, стандарти и програми за закрилата и грижата за детето, така както са постановени в Конвенцията на ООН за правата на детето.  Специфичните цели на проекта са да се даде възможност за обмяна на информация, знания, умения и подкрепа, които родителите да използват при упражняване на своите родителски отговорности за насърчаване израстването и развитието, както на родителя, така и на детето. За реализацията на дейностите по проекта ще бъдат ангажирани четирима специалисти – двама педагози, психолог и социален работник, които имат нужната подготовка и са преминали през обучение на УНИЦЕФ по проблемите на ранното детско развитие и обучение на възрастни в интерактивна среда. Целева група по проекта са родители на малки деца (от 0 дo 4 години), които в група от 10-12 човека напълно доброволно и по свой избор, повишават родителския си капацитет, получавайки подкрепа в усвояване на умения за отговорно родителство в рамките на 11–те работилници. В „Работилница за родители” се предвижда провеждане на сесии за семейно консултиране. Дейностите ще се реализират в петте читалища – партньори. Всяка работилница ще предоставя групова и индивидуална работа с родители на деца от 0 до 4-годишна възраст по програма, методика и материали, утвърдени от УНИЦЕФ. Наред с груповата работа, са планирани и допълнителни дейности за родителите – беседи, дискусии, лекции по теми, свързани с отглеждането и възпитанието на децата. В рамките на всяка „работилница” на родителите ще бъдат предоставяни и индивидуални консултации на родителите. За допълнителните консултативни дейности ще бъдат осигурени външни консултанти – педиатри, диетолози и др. Очаквани резултати от Проекта от една страна е увеличаване капацитета на специалистите за подкрепа на родителството в най-добрия интерес на детето и от друга ще се предостави споделено социално пространство, в което могат да се срещат бъдещи родители и родители на малки деца, за да обменят опит, мисли и предизвикателства, свързани с отговорностите на родителството, както и да получат адекватна и професионална консултация от специалисти. Подобряване на просперитета и развиване на потенциала на всяко дете. Подкрепа на вече съществуващите и развитие на нови родителски сили и способности. Реализиране на правата на детето в семейството и утвърждаване на равно достойнство в отношенията между деца и родители, родители и специалисти.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario