Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Стартира новата данъчна кампания

Стартира новата данъчна кампания

tundja-sgrada-1Новата кампания по събиране на текущите задължения за местни данъци и такси в Община Тунджа стартира от първи февруари. Налозите могат да бъдат платени в брой - в кметствата на  всички населени места на община „Тунджа”, на касата в Центъра за административни услуги в сградата на общината, по банков път или чрез пощенски запис. Задълженията се плащат на две равни вноски в сроковете до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. На предплатилите до 30.04.2018г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Към края на 2017г. от законовото си право за освобождаване от такса за 2018г. за услугите „Сметосъбиране и сметоизвозване“ и „Обезвреждане на битови отпадъци“, са се възползвали собствениците на 1360 имота на територията на община „Тунджа“. Съгласно заповед на кмета на общината Георги Георгиев, проверка за използването или неизползването на конкретните имоти се извършва ежемесечно от кметовете и кметски наместници в съответните населени места. Напомняме, че при възобновяване ползването на тези имоти, собствениците са задължени в двуседмичен срок да уведомят Дирекция „Местни данъци и такси“ – община „Тунджа“.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario